Các bài viết cũ

Cô Tô con ôn…

Cô Tô con ông Rứa Sao mà cô giỏi rứa? Một bước thành bà trùm Nhờ dựa oai ông Rứa? Cô ôm một đống tiền Cô sướng như bà tiên Cô vẫn còn thế mãi Khi ông Rứa lên tiên? … Tiếp tục đọc

Đứng riêng | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?